Obavijest o obavljanju uslužne komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Nakon niza raspisanih natječaja i neuspjelih pokušaja da Općina Tribunj dobije koncesionara za obavljanje dimnjačarskih poslova na svom području, Općinski načelnik Općine Tribunj donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj, kojom se trgovačkom društvu DALMACIJA DIMNJACI d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Tribunj obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to privremeno do provedbe i okončanja postupka dodjele koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova i odabira koncesionara te početku njegova rada po ugovoru o koncesiji.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, broj 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama. Budući da se, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, komunalno gospodarstvo temelji na više načela među kojima je i načelo kontinuiteta obavljanja komunalnih djelatnosti, tako je bilo potrebno na ovaj način osigurati kontinuirano obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Tribunj.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Tribunj privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI D.O.O.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177

PRISTUPAČNOST