Obavijest o provođenju projekta FEAD – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijale pomoći

300 173 Općina Tribunj

PROJEKT  „FEAD – Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i osnovne materijalne pomoći – faza II“

Jedan od glavnih izazova za Republiku Hrvatsku je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti, sprječavanje nastanka novih kategorija siromašnih kao i uspostava koordiniranog sustava potpore skupinama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Problemi navedenih ciljnih skupina dovode do nemogućnosti zadovoljenja osnovnih ljudskih potreba poput osiguranja hrane, odnosno barem jednog toplog obroka dnevno.

Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik planira podijeliti pakete hrane, pakete higijenskih i pakete školskih potrepština najpotrebitijim osobama u okviru ciljnih skupina s područja gradova Šibenika i Skradina te općina Bilice, Pirovac, Rogoznica, Murter, Tisno i Tribunj.

Crveni Križ će podijeliti jednom pakete školskih potrepština u školama na navedenim područjima djeci koja dolaze iz obitelji koji pripadaju niže navedenim kriterijima podjele i kojima će se dijeliti paketi, a pakete hrane i higijenskih potrepština dijeliti će jednom mjesečno ili po potrebi.

Paketi hrane i higijenskih potrepština Crvenog Križa Šibenik dijelit će se najpotrebitijim osobama ciljnih skupina  prema sljedećim kriterijima (mehanizmu odabira):

1.    Samci i kućanstva primatelji zajamčene minimalne naknade  kojima je pravo utvrđeno rješenjem nadležnog Centra za socijalnu skrb,

2.    Osobe starije od 65 godina u samačkom ili  u dvočlanom kućanstvu s prosječnim mjesečnim primanjem do 1.500 kn za samce, odnosno do 2.000 kn za dvočlano kućanstvo,

3.    Samohrani roditelji s ukupnim primanjima kućanstva nižim od iznosa bruto minimalne plaće u RH od 3.276 kuna u 2017. godini,

4.    Obitelji s 3 i više djece s mjesečnim primanjima ukupno nižim od iznosa prosječne mjesečne neto plaće za kolovoz 2017. godine prema DZS,

5.    Samci ili obitelji s jednim ili više zaposlenih od kojih nitko nije dobio plaću u razdoblju dužem od 4 mjeseca.

 

Da bi dokazali pripadnost ciljnoj skupini korisnici će priložiti rješenje Centra za socijalnu skrb o statusu, odrezak mirovine ili potvrdu o plaći. U svrhu lakšeg praćenja aktivnosti projekta prilikom podizanja paketa korisnici će potpisati izjavu o točnosti podataka koja će biti pohranjena u arhivi Crvenog križa, a njihovi podaci biti će zavedeni u bazu podataka.

 

Općina Tribunj poziva sve zainteresirane da se jave na slijedeće kontakt brojeve:

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŠIBENIK

VIŠNJA ERCEG – 095/520-9584, 022/446-239

 

OPĆINA TRIBUNJ

NIKOLINA MATIČEV – 091/617-4142, 022/446-357

PRISTUPAČNOST