Obavijest o radu sa strankama (COVID-19)

300 173 Općina Tribunj

Sukladno preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Nacionalnog stožera civilne zaštite, te Upute Ministarstva uprave za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19,

neposredni rad sa strankama obavljat će se isključivo uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem te pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješit bez prisutnosti iste.

Stoga upućujemo stranke da nam se obraćaju elektroničkim putem ili putem telefona na sljedeće kontakte:

Tel: (022) 446 349 – Centrala

(022) 446 019 – Računovodstvo

(022) 446 330 – Komunalni redar/Prometni redar

E-mail: opcina.tribunj@si.t-com.hr

PRISTUPAČNOST