OBAVIJEST o raspisivanju Javnih natječaja za prodaju dijelova nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 8/17), Općina Tribunj dana 5. siječnja 2022. godine, objavljuje

OBAVIJEST

o raspisivanju Javnih natječaja za prodaju dijelova nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj

 

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tribunj dana 5. siječnja 2022. godine raspisala dva Javna natječaja za prodaju dijelova nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj:

 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELA NEKRETNINE OZNAKE 146/91 K.O. TRIBUNJ POVRŠINE 55 M² U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJ

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj, i to dijela nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 146/91, Z.U. 3633, K.O. Tribunj, površine 55 m², označene slovima J-K-L-M-N-J, na Geodetskoj situaciji izrađenoj od strane Geodetska mjerenja d.o.o., od 1. rujna 2021. godine.

Predmetna nekretnina nalazi se unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 – zona mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11 i 6/13, i „Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 13/18).

Početna kupoprodajna cijena predmetne nekretnine iznosi 130.000,00 kuna.

Jamčevina iznosi 13.000,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Tribunj naznačen u tekstu Javnog natječaja.

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave ove Obavijesti u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te se ponude za kupnju dijela nekretnine izložene u istoj mogu podnijeti zaključno s 20. siječnja 2022. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. siječnja 2022. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja za prodaju dijela nekretnine u vlasništvu Općine Tribunj i pripadajući grafički prilog objavljeni su na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr, kao i na Oglasnoj ploči Općine Tribunj.

 

   JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU DIJELOVA NEKRETNINA OZNAKE 146/18 I 146/67 K.O. TRIBUNJ U VLASNIŠTVU OPĆINE TRIBUNJ

Predmet ovog Javnog natječaja je prodaja dijelova nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj, i to:

  1. dijelova nekretnine katastarski označene kao čest. zem. 146/18, Z.U. 3999, K.O. Tribunj, ukupne površine 70 m², odnosno dio nekretnine površine 48 m², označeno slovima A-B-C-A, i dio nekretnine površine 22 m², označeno slovima E-F-G-E, sve označeno na Geodetskoj situaciji stvarnog stanja izrađenoj po Marku Orloviću, mag.ing.geod. et geoinf.,
  2. odgovarajući dio nekretnine katastarski označene označene kao 146/67, Z.U. 3928, K.O. Tribunj, i to 3. suvlasnički dio: 1/8 koji je upisan na ime Općina Tribunj, površine 83 m².

Predmetne nekretnine nalaze se unutar građevinskog područja naselja unutar zone M1 – zona mješovite pretežito stambene namjene, sve sukladno odredbama Urbanističkog plana uređenja naselja Tribunj („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 3/11 i 6/13, i „Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 13/18).

Početna kupoprodajna cijena predmetnih nekretnina iznosi 297.000,00 kuna.

Jamčevina iznosi 29.700,00 kuna, a uplaćuje se na žiro-račun Općine Tribunj naznačen u tekstu Javnog natječaja.

Javni natječaj otvoren je 15 (petnaest) dana od dana objave ove Obavijesti u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ te se ponude za kupnju dijelova nekretnina izloženih u istoj mogu podnijeti zaključno s 20. siječnja 2022. godine.

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 25. siječnja 2022. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja za prodaju dijelova nekretnina u vlasništvu Općine Tribunj i pripadajući grafički prilog objavljeni su na službenim internetskim stranicama Općine Tribunj www.tribunj.hr, kao i na Oglasnoj ploči Općine Tribunj.

                                                                                                                 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST