Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je, dana 17. travnja 2024.  godine, Općinski načelnik Općine Tribunj objavio Javni natječaj za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj.

Predmet Javnog natječaja je dodjela 50 dozvola na pomorskom dobru na 21 mikrolokaciji, na području Općine Tribunj.

Početni godišnji iznosi naknada za dodjelu dozvola utvrđeni su u visini minimalnih  godišnjih naknada za dozvole na pomorskom dobru, sve sukladno odredbama Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 16/2024).

Ponude za dodjelu dozvola na pomorskom dobru podnose se u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objave Javnog natječaja u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, na oglasnoj ploči, na službenoj mrežnoj stanici Općine Tribunj (www.tribunj.hr), odnosno od dana objave Obavijestio raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj u dnevnom listu “Slobodna Dalmacija”.

Prikupljanje pisanih ponuda za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj provodi se dostavom putem preporučene pošte ili neposrednom predajom u prijemnoj pisarnici Općine Tribunj, a iste moraju biti zaprimljene najkasnije do datuma određenog kao zadnji dan za podnošenje ponuda, odnosno najkasnije do dana 8. svibnja 2024. godine, do 15:00 sati.

Cjeloviti tekst Javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj kao i pripadajući obrasci i prilozi dostupni su u privitku, a mogu se preuzeti i  u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tribunj, na adresi Zamalin 22, u Tribunju, tijekom uredovnog radnog vremena upravnog tijela.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST