OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU

300 173 Općina Tribunj

OBAVIJEST O STUPANJU NA SNAGU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu stupio je na snagu dana 10. siječnja 2022. godine, kada je na isti ishodovana potvrda nadležnog tijela u županiji sve sukladno članku 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine”, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva potrebna za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Tribunj te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2022. godini.

Na upravljanje pomorskim dobrom primjenjuju se sljedeći propisi:

  • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19)
  • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14).

Postupak davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja i djelatnosti za koje se može izdati koncesijsko odobrenje, propisani su Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tribunj.

Slijedom prethodno navedenog, obavještavamo zainteresiranu javnost kako je od dana 10. siječnja 2022. godine, moguće podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja.

PRISTUPAČNOST