OBAVIJEST o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2021./2022.

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97., 107/07.,94/13.,i 98/19.), članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Maslina, Tribunj (KLASA: 601-02/20-02/1,URBROJ: 2182/20-04/1-20-5) i članka 3. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Maslina (KLASA: 601-02/21-02/2, URBROJ: 2182/20-34-1/1-21-1) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Maslina, na 11. sjednici 7. srpnja 2021. donijelo je

PLAN UPISA  DJECE U DJEČJI VRTIĆ MASLINA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

Upis djece u Dječji vrtić provoditi će se tijekom mjeseca lipnja sve sukladno Pravilniku o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić o čemu će roditelji, udomitelji ili skrbnici biti informirani putem Obavijesti o upisu djece u Dječji vrtić, a koja će se objaviti na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića te na web stranici Osnivača.

 

Više u nastavku

Dokumenti

PRISTUPAČNOST