OBAVIJEST O UVJETIMA KRETANJA VOZILA U POVIJESNOJ JEZGRI TRIBUNJA

300 173 Općina Tribunj

Obavještavamo Vas kako je u razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna zabranjeno prometovanje vozilima  u starom dijelu naselja na poluotoku (povijesna jezgra), sljedeće ulice: Badnje, Donja Riva, Punta i Gornja Riva,  odnosno  u navedenom razdoblju uspostavljena je posebna regulacija prometa, tzv. Prometni sustav,  kojim se skupno ograničava ulazak i prometovanje te izlaz iz povijesne jezgre, kroz sustav tehničkog uređenja prometa i upravljanje prometom putem elektroničkih sustava i videonadzora te informacijskom strukturom,  sukladno odredbama Odluke o uređenju prometa na području Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 13/24) i članku 5. stavku 1. točki 14. važećeg Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U navedenom razdoblju područje kretanje vozilima dopušta se samo iznimno, i to za vozila s izuzećem, vozila s  propusnicom/dozvolom i vozila s reguliranim statusom, svakim danom u vremenu od 6:00 do 16:00 sati, i to na način da:

  • u vremenu od 6:00 do 10:00 sati predmetna vozila imaju pravo ulaska, prometovanja i izlaska, odnosno boravka u zoni povijesne jezgre u trajanju do maksimalno sat vremena (60 minuta), i
  • u vremenu od 10:01 do 16:00 sati predmetna vozila imaju pravo ulaska, prometovanja i izlaska, odnosno boravka u zoni povijesne jezgre u trajanju do maksimalno 15 minuta,
  • nakon čega takva vozila moraju napustiti zonu povijesne jezgre.

Godišnja propusnica/dozvola za kretanje vozila može se izdati:

  • fizičkim osobama (Obrazac 2):
    1. s prebivalištem, odnosno boravištem u povijesnoj jezgri u trenutku podnošenja zahtjeva,
    2. vlasnici nekretnina (stana /kuće) na području povijesne jezgre,

i to za osobna vozila u svom vlasništvu ili vlasništvu člana obitelji (u skladu s člankom 44.stavkom 5. Odluke o uređenju prometa na području Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 13/24, u daljnjem tekstu: Odluke).

  • pravnim osobe, fizičkim osobama-obrtnici, iznajmljivačima, odnosno osobama koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, a koje imaju sjedište, odnosno podružnicu ili obavljaju djelatnost na području povijesne jezgre, odnosno ovlaštene osobe i članovi njihovi obitelji, sukladno članku 44. stavku 5. ove Odluke, a čije se vozilo koristi u svrhu za obavljanje gospodarske djelatnosti uključivo za prijevoz za vlastite potrebe, kao i vozila dostave za ovlaštene korisnike (Obrazac 3).

Nadalje,  pravna ili fizička osoba može poslati zahtjev za jednokratno prometovanje koje je nužno dostaviti minimalno 3 ( tri) dana prije namjere ulaska u povijesnu jezgru (Obrazac zahtjeva za jednokratno prometovanje (Obrazac 4)), sve sukladno članku 46. i 47. Odluke.

Korisnici vozila izuzeti od zabrane ulaza, prometovanja i izlaza iz povijesne jezgre tijekom primjene Prometnog sustava iz članka 43. stavka 1. točaka 6., 7., 12., i 14. Odluke, ukoliko žele koristiti mogućnost izuzeća i time ulaza, prometovanja i
izlaza, dužni su prethodno Jedinstvenom upravnom odjelu putem službene adrese elektroničke pošte ili predajom na pisarnicu Općine prijaviti podatak o registarskim oznakama radi unosa istih u Prometni sustav i/ili brisanja i/ili izmjene podataka u Prometnom sustavu (Obrazac prijave (Obrazac 1)).

Zahtjeve za izdavanje dozvola ovlaštenim korisnicima, odnosno sve potrebne obrasce možete preuzeti klikom na poveznicu koja se nalazi ispod ovog teksta, kao i dolaskom u pisarnicu Općine Tribunj, na adresi Zamalin 22, u Tribunju.

Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se neposredno u pisarnicu Općine Tribunj, šalje poštom na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, ili se dostavlja putem elektroničke pošte na adresu:  tribunj@tribunj.hr.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST