Obavijesti o održavanju usmenih rasprava u postupku nepotpunog izvlaštenja zemljišta osnivanjem prava stvarne služnosti radi izgradnje kanalizacijskog sustava Vodice-Tribunj-Srima-fekalna kanalizacija naselja Tribunj

300 173 Općina Tribunj

PRISTUPAČNOST