OBJAVA BIRAČIMA

300 173 Općina Tribunj

Ministarstvo uprave uputilo je Objavu biračima (KLASA: 013-01/19-01/13, URBROJ: 515-07-02/1-19-2 od 26. ožujka 2019.), a vezano za raspisivanje izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske. Objavu možete pročitati u nastavku.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST