Odluka o dodjeli sredstava za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2018. godini

300 173 Općina Tribunj

Na temelju odredbe članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Tribunj (Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 5/15), a temeljem prijedloga Povjerenstva za procjenu projekata i programa udruga koje se prijavljuju na natječaje za dodjelu sredstava raspisane od strane Općine Tribunj, načelnik Općine Tribunj je dana 12. travnja 2018. godine, donio Odluku o dodjeli sredstava za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2018. godini. Odlukom su utvrđene organizacije civilnog društva kojima su odobrena sredstva i iznosi odobrenih sredstava za financiranje, odnosno sufinanciranje projekata u područjima kulture, sporta, humanosti i zaštiti zdravlja iz Proračuna Općine Tribunj, a temeljem raspisanog Javnog natječaja za financiranje projekata od interesa za Općinu Tribunj koje provode organizacije civilnog društva u 2018. godini. U nastavku pročitajte tekst Odluke.

PRISTUPAČNOST