ODLUKA O PROGLAŠENJU SAJAMSKOG DANA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

U svrhu promidžbeno – turističkih aktivnosti proglašava se 22. lipnja 2024. godine sajamskim danom na području Općine Tribunj.

Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskog događaja, u navedeni dan može započeti u 7:00 sati i završiti do 24:00 sata.

PRISTUPAČNOST