ODLUKA O PROGLAŠENJU SAJAMSKOG DANA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

U svrhu promidžbeno – turističkih aktivnosti proglašava se 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Općine Tribunj. Prigodna prodaja na kioscima, štandovima i slično, kao sastavni dio sajamskog događaja, u navedeni dan može započeti u 7:00 sati i završiti do 24:00 sata.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST