Održana 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Dana 8. lipnja 2021. godine s početkom u 14:00 sati održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj.

Sjednicu je na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) sazvala Davorka Brajković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj.

Na samom početku sjednice izvršena je prozivka vijećnika prema utvrđenim rezultatima izbora. Sjednici je pristupilo osam od devet vijećnika, stoga je pročelnica utvrdila da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje nakon čega se prešlo na točke dnevnog reda.

Vijećnici su jednoglasno izabrali članove Mandatne komisije u sastavu:

 1. Tomica Perkov, predsjednica,
 2. Luka Jakeljić, član,
 3. Damir Pilipac, član.

Predsjednica Mandatne komisije izvijestila je nazočne o službenim rezultatima provedenih izbora, o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika, te su verificirani mandati članova Općinskog vijeća Općine Tribunj i to:

 1. Ante Perkov,
 2. Mikica Milin,
 3. Luka Jakeljić,
 4. Tomica Perkov,
 5. Frane Ferara,
 6. Matea Šain,
 7. Damir Pilipac,
 8. Dijana Grubelić,
 9. Slobodan Ukić.

Nakon verifikacije mandata izabranih vijećnika, predsjedavanje sjednicom preuzeo je Ante Perkov, kao prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je osvojila najviše glasova, te je pozvao vijećnike da polože svečanu prisegu.

Vijećnici su jednoglasno izabrali članove Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja kojeg čine: 

 1. Matea Šain – predsjednica,
 2. Mikica Milin, članica,
 3. Dijana Grubelić, članica.

Vijećnici su za predsjednika Općinskog vijeća Općine Tribunj jednoglasno izabrali Slobodana Ukića.

Izborom predsjednika Općinsko vijeće Općine Tribunj smatra se konstituiranim.

Vijećnici su za potpredsjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj jednoglasno izabrali Mikicu Milin.

Ovime su iscrpljene sve točke dnevnog reda te je 1. konstituirajuća sjednica zaključena u 14:26 sati.

PRISTUPAČNOST