Ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova ogrjeva u 2018. godini

300 168 Općina Tribunj

OBAVIJEST

KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2018.GOD.

Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira podmirenje troškova ogrijeva  u 2018. godini, samcu ili kućanstvu  koji udovoljava zakonske uvjete   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) regulirana su  prava u sustavu socijalne skrbi između ostalog  i pravo na podmirenje  troškova ogrijeva.

Troškovi ogrijeva priznaju se korisniku ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43.st.1 Zakona). Pravao na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave  – Općini Tribunj.  Ovim putem

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE  ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA  da do 30. listopada 2018. godine na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV  sa potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože:  RJEŠENJE O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.  

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti na linku u nastavku  ili preuzeti u pisarnici Općine Tribunj svaki radni dan od 08.00 – 14.00 sati.

Dokumenti

  • doc Zahtjev
    File size: 34 KB Downloads: 163

PRISTUPAČNOST