Ostvarivanje prava na pomoć za podmirivanje troškova ogrjeva u 2020. godini

300 173 Općina Tribunj

 

.

 

Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira podmirenje troškova ogrjeva  u 2020. godini, samcu ili kućanstvu  koji se griju na drva i udovoljavaju zakonskim uvjetima   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 1.050,00 kuna.

Troškovi ogrjeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43.st.1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni Centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obraća jedinici lokalne samouprave  – Općini Tribunj.

 

Ovim putem

P O Z I V A M O

sve korisnike  zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva  da do 09. studenoga 2020. godine na adresu Općine Tribunj, Zamalin 22, Tribunj dostave Zahtjev za isplatu pomoći za ogrjev  sa potpisanom izjavom da se griju na drva, te da istom prilože:  Rješenje/Potvrdu  o ostvarenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu iz 2020. godine.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti na  web stranici Općine Tribunj ili preuzeti u pisarnici Općine Tribunj svaki radni dan od 08.00 – 14.00 sati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST