Otok Logorun – Edukacijski centar dalmatinskog magarca

300 198 Općina Tribunj

Radi se o projektu koji je jedinstven za područje cijele Republike Hrvatske. Cilj je istraživanjem i primjenom istraživanja (u suradnji sa strukom) razviti nukleus dalmatinskog magarca (Primorsko-dinarski magarac) koji je kao takav izvorna i zaštićena pasmina magaraca u RH.

Razvojem ovakvog projekta, pozitivni učinci su višestruki – zaštita ugrožene vrste životinja, edukacija studenata iz zemlje i inozemstva na samoj lokaciji na otoku Logorunu, terapijska jahanja te socijalizacija s mladunčadi magaraca (puladi) primarno za djecu s poteškoćama ili smetnjama u razvoju, ali i za sve druge.

Osim magarca koji je centralna figura na otoku, na istom se nalaze i vojni objekti (podzemni i nadzemni bunkeri, podzemni tuneli, te topovska gnijezda), te veliki plato s gusternom u koju se prikuplja kišnica. Koristeći sve ostale sadržaje, otvara se mogućnost postavljanja muzeja, izložbi i kina na otvorenom, ali i u zatvorenom (u velikim podzemnim tunelima i bunkerima).    

PRISTUPAČNOST