SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj utvrđuje se obavljanje javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke…

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ODLUKE O DODJELI OBAVLJANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ
300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj. Prijedlogom Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj utvrđuje se da se trgovačkom društvu koje je među ostalim osnovala Općina Tribunj, a u kojem drži dio…

PRISTUPAČNOST