Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave:

Izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 12. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem: 2018/S 0F2-0028090.

Vrijednost bez PDV-a: 1.500.000,00 kn.

Krajnji rok za dostavu ponuda je: 5. studenoga 2018 do 10:00 sati.

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt “Uređenje šetnice javne namjene Luna-Zamalin” u Tribunju.

PRISTUPAČNOST