Ovlasti i obveze članova Općinskog vijeća

300 173 Općina Tribunj

Mandat vijećnika izabranih na redovnim izborima traje četiri godine, nije obvezujući ni opoziv. Vijećnici svoje dužnosti obavljaju počasno i za to ne primaju plaću. Prava i dužnosti vijećnika utvrđene su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Vijeća i zakonom, a to su:

 • sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća,
 • rasprava i glasovanje o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice Vijeća,
 • predlaganje Vijeću donošenje akata, podnošenje prijedloga akata i podnošenje amandmana na prijedloge akata,
 • postavljanje pitanja iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • postavljanje pitanja općinskom načelniku i njegovom zamjeniku,
 • sudjelovanje na sjednicama radnih tijela Općinskog vijeća i raspravljanje na njima, a u radnim tijelima kojih je član i glasovati,
 • traženje i dobivanje podataka potrebnih za obavljanje dužnosti vijećnika od tijela Općine, te u svezi s tim korištenje njihovih stručnih i tehničkih usluga,
 • biranje u radna tijela Vijeća i prihvaćanje izbora,
 • predlaganje osnivanja radnih tijela ili grupe radi obrade određenog pitanja i priprema akata za Vijeće,
 • pokretanje rasprave o potrebi donošenja odluka ili drugih akata iz djelokruga Vijeća.

Članovi aktualnog Općinskog vijeća izabrani 2021. godine:

 1. Slobodan Ukić, predsjednik Vijeća,
 2. Mikica Milin, potpredsjednica Vijeća,
 3. Dijana Grubelić,
 4. Damir Pilipac,
 5. Ante Perkov,
 6. Tomica Perkov,
 7. Luka Jakeljić,
 8. Matea Šain,
 9. Frane Ferara.

Članovi Općinskog vijeća od 2017. do 2021. godine:

 1. Slobodan Ukić, predsjednik Vijeća,
 2. Josipa Jerkov, potpredsjednica Vijeća,
 3. Ivana Perkov, vijećnica,
 4. Ana Ukić, vijećnica,
 5. Sanda Novković, vijećnica,
 6. Nikolina Matičev, vijećnica,
 7. Josip Babun, vijećnik,
 8. Luka Škugor, vijećnik,
 9. Vlado Grubišin, vijećnik,
 10. Nikola Babun, vijećnik,
 11. Igor Stipaničev, vijećnik.

Članovi Općinskog vijeća od 2013. do 2017. godine:

 1. Dijana Grubelić, predsjednica Vijeća,
 2. Zdravko Perkov, zamjenik predsjednice Vijeća,
 3. Alen Tomažin, vijećnik,
 4. Renato Ferara, vijećnik,
 5. Filip Bolanča, vijećnik,
 6. Goran Jabuka, vijećnik,
 7. Vlado Grubišin, vijećnik,
 8. Tome Butko, vijećnik,
 9. Joško Ferara, vijećnik,
 10. Lucija Cvitan, vijećnica,
 11. Ksenija Mandarić, vijećnica.

Članovi Općinskog vijeća od 2009. do 2013. godine:

Sanja Kumanović Stipaničev – stavila mandat u mirovanje

 1. Dijana Grubelić – predsjednica Vijeća (zamijenila članicu),
 2. Zdravko Perkov – zamjenik predsjednice Vijeća,

Damir Pilipac – stavio mandat u mirovanje

 1. Alen Tomažin – vijećnik (zamijenio člana),
 2. Renato Ferara – vijećnik,
 3. Filip Bolanča – vijećnik,
 4. Goran Jabuka – vijećnik,

Slobodan Ukić – stavio mandat u mirovanje

 1. Vlado Grubišin – vijećnik (zamijenio člana),
 2. Nedjeljko Stipaničev – vijećnik,
 3. Joško Ferara – vijećnik,
 4. Boris Ivanković – vijećnik,
 5. Ivo Stipaničev (prve dvije godine) – vijećnik, Ksenija Mandarić (druge dvije godine) – vijećnica.

Članovi Općinskog vijeća od 2006. do 2009. godine:

 1. Miroslav Stipaničev – predsjednik Vijeća (zamijenio člana),
 2. Ivica Perkov – zamjenik predsjednika Vijeća (zamijenio člana),
 3. Renato Ferara – vijećnik (zamijenio člana),
 4. Goran Jabuka – vijećnik (zamijenio člana),
 5. Daniel Unić – vijećnik,
 6. Slobodan Gašpić – vijećnik (zamijenio člana),
 7. Danilo Perkov – vijećnik,
 8. Markiol Stipničev – vijećnik,
 9. Marin Cvitan – vijećnik,
 10. Bare Grubelić – vijećnik (zamijenio člana),
 11. Joško Ferara – vijećnik.

Članovi Općinskog poglavarstva od 2006. do 2009. godine:

 1. Damir Pilipac – predsjednik,
 2. Slobodan Ukić – zamjenik,
 3. Ive Ukić – član,
 4. Goran Stipaničev – član,
 5. Filip Bolanča – član.

PRISTUPAČNOST