Plan javne nabave za 2023. godinu

300 173 Općina Tribunj

Poveznica na objavljeni plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dokumenti

PRISTUPAČNOST