Plan javne nabave za 2022. godinu
300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Općine Tribunj za proračunsku godinu 2021. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike…

Plan javne nabave za 2021. godinu
300 173 Općina Tribunj

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Općine Tribunj za proračunsku godinu 2021. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike…

Plan javne nabave za 2020. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Plan nabave za 2020. godinu File size: 244 KB Downloads: 247

Plan javne nabave za 2019. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2019. godinu Dokumenti Plan nabave za 2019. godinu File size: 1 MB Downloads: 206 1. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu File size: 1 MB Downloads: 203 2. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu File size: 415 KB Downloads: 260

Plan javne nabave za 2018. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2018. godinu Dokumenti Plan nabave za 2018. godinu File size: 2 MB Downloads: 242 I. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu File size: 2 MB Downloads: 182 II. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu File size: 2 MB Downloads: 170

Plan javne nabave za 2017. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2017. godinu Dokumenti Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu File size: 751 KB Downloads: 180 I. izmjene i dopune Plana nabave File size: 578 KB Downloads: 190 II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu File size: 113 KB Downloads:…

Plan javne nabave za 2016. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2016. godinu Dokumenti I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2016 File size: 723 KB Downloads: 187 Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu File size: 610 KB Downloads: 161

Plan javne nabave za 2015. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2015. godinu Dokumenti I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2015 File size: 773 KB Downloads: 255 Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu File size: 60 KB Downloads: 164

Plan javne nabave za 2014. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2014. godinu Dokumenti Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu File size: 66 KB Downloads: 172 I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu File size: 87 KB Downloads: 182

Plan javne nabave za 2013. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2013. godinu Dokumenti Plan nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu File size: 67 KB Downloads: 199 I. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2013. godinu File size: 67 KB Downloads: 183 II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za…

Plan javne nabave za 2012. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2012. godinu Dokumenti I. izmjene i dopune plana nabave Opcine Tribunj za 2012. godinu File size: 74 KB Downloads: 195 II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2012. godinu File size: 95 KB Downloads: 234 Plan nabave Općine Tribunj za 2012. File size: 82…

Plan javne nabave za 2011. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2011. godinu Dokumenti Velika nabava 2011. 2 File size: 139 KB Downloads: 234 Velika nabava 2011. 3 File size: 139 KB Downloads: 196 Velika nabava 2011. 4 File size: 139 KB Downloads: 217 Mala nabava za 2011. File size: 138 KB Downloads: 249 Velika nabava za 2011. 1…

Plan javne nabave za 2010. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2010. godinu Dokumenti Velika nabava 2010. File size: 148 KB Downloads: 212 Mala nabava za 2010. File size: 92 KB Downloads: 222

Plan javne nabave za 2009. godinu
300 173 Općina Tribunj

Javna nabava i nabava bagatelne vrijednosti za 2009. godinu Dokumenti Velika nabava za 2009. File size: 21 KB Downloads: 186 Mala nabava za 2009. File size: 24 KB Downloads: 186

Plan javne nabave za 2023. godinu
300 173 Općina Tribunj

Poveznica na objavljeni plan nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave za predmete nabave čija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veća od 20.000,00 kuna: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Dokumenti Plan nabave 2023. File size: 39 KB Downloads: 33 I. Izmjene Plana Nabave File size: 40 KB Downloads: 24 II. Izmjene plana nabave File size: 43 KB Downloads: 16…

Plan javne nabave za 2024. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Plan nabave za 2024. godinu File size: 15 KB Downloads: 170

PRISTUPAČNOST