Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine

300 173 Općina Tribunj

Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine uređuju se planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioriteti njihove realizacije, izvori sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru na području Općine Tribunj za propisano razdoblje.

Općina Tribunj redovito upravlja pomorskim dobrom na svom području i održava ga u općoj upotrebi, sve  sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 2/24 i 4/24) i odredbama Odluke o redu na pomorskom dobru (“Službeni glasnik Općine Tribunj”, broj 18/23).

PRISTUPAČNOST