Podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini

300 173 Općina Tribunj

OBAVIJEST

KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2019.GOD.

Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira podmirenje troškova ogrjeva  u 2019. godini, samcu ili kućanstvu  koji se griju na drva i udovoljavaju zakonskim uvjetima   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) regulirana su  prava u sustavu socijalne skrbi između ostalog  i pravo na podmirenje  troškova ogrjeva.

Troškovi ogrjeva priznaju se korisniku ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43.st.1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni Centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obraća jedinici lokalne samouprave  – Općini Tribunj.

Ovim putem

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE  ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA  da do 30. listopada 2019. godine na adresu Općine tribunj, Zamalin 22, Tribunj dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRJEV  sa potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože:  RJEŠENJE/POTVRDU  O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.  

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti na  web stranici Općine Tribunj: www.tribunj.hr ili preuzeti u pisarnici Općine Tribunj svaki radni dan od 08.00 – 14.00 sati.

 

 

                                                                                      PROČELNICA

                                                    Sanja Kumanović Stipaničev, dipl. politolog

Dokumenti

  • doc Zahtjev
    File size: 35 KB Downloads: 183

PRISTUPAČNOST