Pomoć za ogrjev 2017.

300 173 Općina Tribunj

OBAVIJEST

KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2017. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrjeva u 2017. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljava zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013) reguliran su prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrjeva.

Troškovi ogrjeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st.1 Zakona o socijalnoj skrbi). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obraća jedinici lokalne samouprave, u ovom slučaju Općini Tribunj.

Ovim putem

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA  da do 30. listopada 2017. godine na adresu Općine tribunj, Zamalin 22, Tribunj dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRJEV  s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože:  RJEŠENJE O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.  

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili osobno u pisarnici Općine Tribunj svaki radni dan od 08.00 – 14.00 sati.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST