POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU RADOVA ZA “PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA”

300 173 Općina Tribunj
ćina Tribunj raspisala je Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu radova za “Projekt rekonstrukcije i uređenja Spomen parka Palim borcima” putem AGRONET sustava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, sve sukladno Prilogu IV Natječaja LAG-a „More 249“ za tip operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”,  ID Poziva: 24802.

Predmetna nabava sufinancira se iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, Evidencijski broj nabave 14/22 JDN, CPV: 45262600-7.

Ponude se dostavljaju isključivo preko „Portala ponuda“, gdje je dostupna sva potrebna dokumentacija.

Ponude se obvezno, u elektroničkom obliku, učitavaju na „Portal ponuda“ Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na sljedećem linku: https://agronet.apprrr.hr/v1/Forms/CommonForms/TenderOffer.aspxsve sukladno Uputi za prikupljanje ponuda, Uputi za korisnike Portala ponuda – Korisničkim uputama za ruralni razvoj – dostava ponuda.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 3. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.

PRISTUPAČNOST