POZIV NA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU PRIKUPLJANJA PONUDA ZA POVJERAVANJE OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Povjerenstvo za provođenje postupka prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tribunj, dana 15. rujna 2023. godine, objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku prikupljanja ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Tribunj.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. rujna 2023. godine do 12:00 sati.

Ponude se podnose u pisanom obliku u zapečaćenoj omotnici na kojoj, uz naziv i adresu Naručitelja, treba  navesti i naziv i adresu ponuditelja, a u donjem desnom kutu omotnice treba stajati naznaka: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA“, i to poštom preporučeno, na adresu Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj, ili se predaju osobno u pisarnicu Naručitelja.

PRISTUPAČNOST