Poziv na iskaz interesa za dodjelu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada mještanima i korisnicima javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj zaključila je s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: Fond) Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, u okviru kojeg će se nabaviti 641 kanta od 240 l i 70 kanti od 360 l, a koje će se po dostavi od strane Fonda dodijeliti zainteresiranim mještanima Općine Tribunj.

Slijedom navedenog, Općina Tribunj objavljuje poziv za iskaz interesa za besplatno preuzimanje spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada kako bi se isti dodijelili svim zainteresiranim mještanima i korisnicima javne usluge sakupljanja otpada na području Općine Tribunj.

Poziv se objavljuje s ciljem prikupljanja podataka, kao i utvrđenja popisa fizičkih i pravnih osoba koje će bez naknade preuzeti kante za odvojeno prikupljanje otpada.

Kante koje će se dijeliti kapaciteta su 240 l i 360 l za odvojeno sakupljanje papira i plastike te su s obzirom na zapremninu namijenjene kako fizičkim tako i pravnim osobama.

Prilikom preuzimanja spremnika bit će potrebno potpisati zapisnik o primopredaji.

Sve zainteresirane osobe bit će obaviještene o terminu preuzimanja kanti za odvojeno prikupljanje otpada putem kontakt informacija navedenih u Obrascu Izjave.

Zainteresirane osobe prijave mogu podnijeti u pisanom obliku i to isključivo na propisanom Obrascu Izjave koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva.

Popunjeni obrasci mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu: Općina Tribunj, Zamalin 22, 22212 Tribunj ili putem adrese elektroničke pošte: nikolina.maticev@tribunj.hr

Rok za dostavu prijava je zaključno do 25. siječnja 2021. godine.

Kontakt osoba: Nikolina Matičev, mag.iur., viša stručna suradnica za pravne poslove i EU fondove, kontakt: 022/446-357

Dokumenti

PRISTUPAČNOST