Poziv vlasnicima i korisnicima građevinskog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u Tribunju

300 173 Općina Tribunj

Ovim putem upućuje se poziv građanima, kao i pravnim osobama (obrtnici, poduzeća) sa cijelog područja općine Tribunj da sa dolaskom lijepog vremena obrate pažnju na zemljišta čiji su vlasnici, odnosno korisnici, te odrade poslove koje su u obvezi odrađivati tijekom cijele godine, a koji su vezani uz odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Tribunj.

Sukladno odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Tribunj, vlasnici i korisnici građevinskog ili neizgrađenog građevinskog zemljišta u Tribunju dužni su:
– urediti zelene površine oko objekta, kao i okućnice, te neizgrađena zemljišta dovesti u uredno stanje (pokositi, očistiti od zarasle kupine i različitog raslinja),
– urediti dio javne površine uz ogradni zid zemljišta u širini do javno prometne površine.

Također, molimo vlasnike i korisnike zemljišta da se suzdrže od paljenja raslinja i korova te da, ukoliko imaju potrebe za paljenjem, o tome obavezno obavijeste pripadnike JVP Vodice na broj telefona 022/441-324, a isto izvrše tek poslije dobivanja dozvole za paljenje.

Vlasnici i korisnici građevinskog i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su u roku od 15 dana (počevši od 08. travnja 2019.) urediti zapuštene površine te ih redovito održavati do kraja vegetacijske sezone, kao i pridržavati se svih ostalih mjera iz ovog Poziva.

Ako se radovi iz ovog Poziva ne odrade u ostavljenom roku, komunalno redarstvo Općine Tribunj će za svakog vlasnika, odnosno korisnika zemljišta donijeti obavezni prekršajni nalog sukladno prekršajnim odredbama Odluke o komunalnom redu Općine Tribunj te ispisati novčanu kaznu i to za fizičku osobu u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna, za fizičku osobu obrtnika u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna, za pravnu osobu u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna, kao i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 kuna. Ukoliko ni nakon donošenja obaveznog prekršajnog naloga vlasnici i korisnici zemljišta ne postupe u skladu s traženim ovim Pozivom, komunalno redarstvo će svakih 8 dana donositi nove obavezne prekršajne naloge s novim novčanim kaznama sve dok vlasnici i korisnici ne urede građevinsko ili neizgrađeno građevinsko zemljište.

Dokumenti

  • pdf Poziv
    File size: 449 KB Downloads: 282

PRISTUPAČNOST