Poziv za 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 87. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tribunj sazvala je 1. konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za utorak, 8. lipnja 2021. godine u 14:00 sati.

Sjednica će se održati u zgradi Općinske uprave Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

(utvrđivanje kvoruma)
1. Izbor Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata vijećnika,
– utvrđivanje člana predstavničkog tijela koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika,
– svečana prisega članova predstavničkog tijela,
3. Izbor Odbora za izbor, imenovanja i razrješenja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Tribunj.

PRISTUPAČNOST