24. sjednica Općinskog vijeća Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 81. i 82. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tribunj (“Službeni glasnik Općine Tribunj“ 6/19), predsjednik Općinskog vijeća Općine Tribunj sazvao je 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tribunj za petak, 29. studenoga 2019. u 14.00 sati u prostorijama Općine Tribunj, Zamalin 22, u Tribunju.

Materijale za sjednicu možete pronaći u nastavku.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST