Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2018. godini

300 173 Općina Tribunj

Dana 19. ožujka 2018. godine Općina Tribunj zaprimila je od Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije Potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2018. godinu s Planom upravljanja pomorskim dobrom Šibensko-kninske županije za 2018. godinu.

Slijedom navedenog, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tribunj započinje sa svojim radom te pozivamo sve zainteresirane pravne subjekte: pravne ili fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, da predaju svoje zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Tribunj na tiskanom obrascu koji je sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, na adresu: Općina Tribunj, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Zamalin 22, 22 212 Tribunj.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti,
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom/brodom).

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2018. godinu, izdat će se koncesijsko odobrenje za 2018. godinu.

PRISTUPAČNOST