Preuzmite bez naknade svoj kućni komposter

300 173 Općina Tribunj

Obavještavaju se svi korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tribunj, koji su u IZJAVI O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA potvrdili da žele kućni komposter, da svoj komposter (zapremnine 400 litara) mogu predignuti bez naknade u prostorijama Općine Tribunj svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10.00 do 13.00 sati.

Budući da se prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost moraju ispuniti obveze dostave obvezatne dokumentacije, ističemo da će prilikom preuzimanja kompostera biti potrebno potpisati zapisnik o primopredaji i dati potrebne podatke (ime i prezime, adresa, OIB, lokacija kompostera te kontakt broj).

Sve dodatne informacije možete dobiti svakim radnim danom u prostorijama Općine Tribunj od 7,00 do 15,00 sati, telefonskim putem: 022/446-357 ili putem elektroničke pošte: nikolina.maticev@tribunj.hr.

Dobrodošli u klub prijatelja okoliš!

Dokumenti

PRISTUPAČNOST