PROGRAM MJERA SUZBIJANJA PATOGENIH MIKROORGANIZAMA, ŠTETNIH ČLANKONOŽACA (ARTHROPODA) I ŠTETNIH GLODAVACA ČIJE JE PLANIRANO, ORGANIZIRANO I SUSTAVNO SUZBIJANJE MJERAMA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 5. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21) te članka 54. Statuta Općine Tribunj („Službeni glasnik Općine Tribunj“, broj 2/21 i 18/23), odredbi Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, broj 128/11 i 62/18) Općinski načelnik Općine Tribunj, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, dana 27. prosinca 2023. godine donio je Program mjera i Provedbeni plan suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnost za Općinu Tribunj za 2024. godinu.

PRISTUPAČNOST