„PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“

300 173 Općina Tribunj

„PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“

 

U okviru Natječaja za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „MORE 249“, sufinancirane iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., „Podmjere 19.2. – Provedba operacija unutar CLLD strategije“, donesena je Odluka o odabiru  projekta za dodjelu potpore u iznosu od 217.952,40 kn/28927,25 EUR, za „PROJEKT REKONSTRUKCIJE I UREĐENJA SPOMEN PARKA PALIM BORCIMA“ Općine Tribunj, odnosno do najviše 90 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90 %, dok Republika Hrvatska s 10 % udjela.

Predmetnim projektom financirat će se nabava radova rekonstrukcije i uređenje postojećeg parka koji se nalazi uz stazu koja vodi do stare crkve sv. Nikole na brdu sv. Nikole. Projekt uključuje uređenje parka u zonu razonode za lokalno stanovništvo svih dobnih skupina te različite interesne skupine, upotpunjenog povijesno, ali i turistički interesantnim sadržajima. U parku će se, osim hortikulturnog uređenja tradicionalnim mediteranskim biljem tipičnim za ovo područje, zadržati i adekvatnije obilježiti spomen obilježje, a sve u cilju očuvanja povijesne i kulturne baštine. Osim lokalnom stanovništvu kao ciljnoj skupini i krajnjim korisnicima, projekt će biti dostupan i velikom broju posjetitelja, posebice turista koji posjećuju Tribunj u ljetnim mjesecima.

 

Ciljevi provedbe projekta usklađeni su s ciljevima Lokalne razvojne strategije Lokalne akcijske grupe „MORE 249“ i ciljem Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. Održivo korištenje raspoloživih prirodnih potencijala u funkciji osiguravanja ruralnih područja kao sigurnog i privlačnog mjesta za život i rad. Jedan od ciljeva je razvoj i poboljšanje komunalne, društvene i socijalne infrastrukture te valorizacija prirodne i kulturne baštine u svrhu kvalitetnijeg življenja stanovništva ruralnog područja, stvarajući pri tom dodatne društvene sadržaje namijenjene široj lokalnoj zajednici. Jedan od ciljeva je ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu. Također, cilj je i ulaganjem u infrastrukturu i društvene kapacitete stvoriti bolje uvjete života, dovodeći do uravnoteženog razvoja područja, kao i potaknuti lokalno stanovništvo na društvene aktivnosti.

 

Rezultat projekta bit će unaprijeđena društvena infrastruktura kroz rekonstrukciju i uređenje postojećeg parka površine, koji će predstavljati tri međusobno povezana platoa s rekonstrukcijom zida, postavljanjem urbane opreme i hortikulturnim uređenjem, te povećana kvaliteta korištenja slobodnog vremena i osiguran dodatni sadržaj za obitelji. Park koji je sad neuporabljiv i derutan, će zbog specifične lokacije koristiti mještani svih dobi, ali i stanovništvo okolnih mjesta. Također, park za opuštanje koristit će i posjetitelji/turisti jer se nalazi uz staze koja vodi do crkve sv. Nikole na brdu, a njegovo adekvatno uređenje poboljšat će ne samo funkcionalnost parka za lokalno stanovništvo već i sliku mjesta kao atraktivne male sredine.

 

PRISTUPAČNOST