PROJEKT „SANACIJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ“

300 173 Općina Tribunj

Odlukom o sufinanciranju projekta „Sanacija javne rasvjete na području Općine Tribunj“(Vaša Veza: P/6775395, KLASA: 363-01/23-01/277, URBROJ: 531-01-23-2, od 1. lipnja 2023. godine), a temeljem Javnog poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2023. godini (KLASA: 363-01/23-01/5, URBROJ: 531-01-23-2, od 7. veljače 2023. godine), Općini Tribunj, za projekt “Sanacija javne rasvjete na području Općine Tribunj“,  odobreno je sufinanciranje u iznosu od 8.300,00 eura , od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske.

Općina Tribunj provela je predmetni projekt u vrijednosti od ukupno 41.756,50 eura, od čega je Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sufinanciralo ukupno 8.300,00 EURA, odnosno s 19,88 %,  dok je  sufinanciranje Općine Tribunj iznosilo 33.456,50 eura, odnosno 80,12 %.

Predmetnim projektom postignuti su planirani rezultati te je uvedena  javna rasvjeta u svim naseljenim dijelovima Općine Tribunj, čime se povećala kvaliteta svakodnevnog života stanovnika, sigurnost  u prometu te  stanje opće sigurnosti i ujednačavanje komunalnog standarda na području Općine Tribunj, posebice tijekom ekspanzije turizma, čime se uvelike povećala kvaliteta života kako stanovnika, tako i posjetitelja i turista Općine Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST