PROJEKT „TRIBUNJ – RIBARSKO MISTO“ – SUFINANCIRANO SREDSTVIMA EUROPSKOG FONDA ZA POMORSTVO I RIBARSTVO, OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020.

300 173 Općina Tribunj

U okviru natječaja Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „GALEB“ za dodjelu potpore projektima u okvir mjere 1.1.1. Promocija lokalnog ribarstva, akvakulture, gastronomije i maritimne baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „GALEB“ sufinancirane iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020., Odlukom o dodjeli sredstava u okviru  mjere III. 3 „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi za programsko razdoblje 201.-2020. Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva,  Općini Tribunj dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt „Tribunj-ribarsko misto“.

Udio javne potpore iznosi 100%  sveukupnih prihvatljivih troškova (doprinos EU sredstava je 85%  , doprinos RH 15%).

Predmetnim projektom financirana je nabava promidžbenih video spotova „Tribunj-ribarsko misto“ i QR kodova istih  koji su, nakon izgradnje I. faze rekreacijsko poučne staze Zamalin Sovlje – I. faza, postavljeni na info- edukativne table/panoi koje promoviraju prvenstveno ribarstvo, a ujedno i ugostiteljstvo i turizam na području Općine Tribunj, u visini od 118.000,00 kuna.

Naime, skeniranjem QR kodova, isti Vas vode na YouTube kanal Općine Tribunj (https://www.youtube.com/channel/UCQXyh05626MBsJkXl85GfIA/videos), gdje je sadržan uvodni video povezanost Tribunja i ribarstva, te šest video materijala s temama povezanim s ribarstvom na području Općine Tribunj.

Projekt „Tribunj-ribarsko misto“ u javnom je interesu i u skladu s razvojnim ciljem 2 LRSR FLAG-a „Promocija i održivo korištenje ribarske i maritimne baštine“, čiji je cilj valorizirati ribarsku i maritimnu baštinu koja se nalazi na području Općine Tribunj te je staviti u funkciju turizma, daljnjeg razvoja i popularizacije  ribarstva i akvakulture, te ujedno prezentirati tradicionalni način života lokalnog stanovništva svim posjetiteljima, turistima i široj javnosti, čime će se očuvati identitet lokalnog područja, prije svega ribarskog nasljeđa i života.

Rezultati koji se postižu provedbom projekta odnose se na promidžbu lokalne ribarske tradicije i baštine na području općine Tribunj duž obalne rekreacijsko – poučne staze koja svojim izgledom i obradom prezentira značaj lokalnog ribarstva za Tribunj, promovira ribarsko nasljeđe i običaje te povezuje Tribunj s uvalom Sovlja, poznatoj po dugogodišnjoj tradicionalnoj brodogradnji.

Projektom je povezana ribarska tradicija i baština sa djelatnostima turizma i ugostiteljstva, uključujući pritom sve lokalne dionike u ribarstvu, ugostiteljstvu i turizmu, a kao takva, predstavlja turistički proizvod općine Tribunj, kontinuirano uz promociju ribarstva kao zasebne grane primarnog sektora i posljedično uslužnih djelatnosti turizma i ugostiteljstva.

 

Dokumenti

PRISTUPAČNOST