PROJEKT „UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNE RASVJETE U OPĆINI TRIBUNJ“

300 150 Općina Tribunj

PROJEKT

„UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNE RASVJETE U OPĆINI TRIBUNJ“

 

Ovaj projekt proveden je uz sufinanciranje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Udio sufinanciranja:

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – 82.000,00 kuna

Općina Tribunj – 471.152,47 kuna

 

Općina Tribunj sklopila je s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja Ugovor o sufinanciranju projekta „Uređenje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u Općini Tribunj“ u okviru kojeg se Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja obvezalo sufinancirati predmetni projekt u ukupnom iznosu od 82.000,00 kuna.

 Vrijednost realizacije projekta iznosi 553.152,47 kuna.

PRISTUPAČNOST