PROJEKT ZAJEDNO ZA NJIH III „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj potpisala je 24. listopada 2022. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni trajni poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“, Kodni broj: UP.02.1.1.16.0211, za projekt Zajedno za njih III, u sklopu ESF Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“.

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Šibenik i Centar za socijalnu skrb Šibenik

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Trajanje projekta: 8 mjeseci  (24.10.2022. – 24.06.2023.)

 

Cilj  projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada 9 žena pripadnica ranjivih skupina na vrijeme od 6 mjeseci, na području općine Tribunj, grada Vodica i okolnih mjesta koje će pružati uslugu pomoći u kući za minimalno 54 krajnjih korisnika.

U okviru ciljane skupine prednost imaju teže zapošljive/ranjive skupine u lokalnoj zajednici: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci,  pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Kroz svoj rad pripadnice ciljane skupine će pružati aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima kroz pomoći u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, pripremi obroka u kućanstvima korisnika, održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika, pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika, pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju raznih prava, pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i slično. Navedena usluga će se pružati za minimalno 54 starijih i nemoćnih osoba (u dobi od 65 godina i više) i/ili nemoćnih osoba te će im se na mjesečno bazi osigurati paketi kućanskih i osnovnih higijenski potrepština.

 

                                                                                 

PRISTUPAČNOST