Promatrači

300 173 Općina Tribunj

Pravo promatranja izbora obuhvaća promatranje cjelokupnog izbornog postupka, a naročito glasovanje, rad izbornih tijela i uvid u cjelokupni izborni materijal.

Pravo promatrati izborni postupak, provedbu izbora te rad izbornih tijela imaju:

  • promatrači političkih stranaka registriranih u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno kandidata (promatrači političkih stranaka),
  • promatrači birača koji su predložili kandidacijsku listu birača, odnosno kandidata (promatrači birača),
  • promatrači nevladinih udruga registriranih u Republici Hrvatskoj kao udruga koja djeluje na području neovisnog promatranja izbornih postupaka i/ili promicanja ljudskih i građanskih prava (promatrači nevladinih udruga),
  • promatrači međunarodnih organizacija koje djeluju u Republici Hrvatskoj, promatrači diplomatsko-konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj, međunarodnih udruženja izbornih tijela te promatrači izbornih tijela iz drugih država (strani promatrači).

(članak 118. Zakona o lokalnim izborima i točka 1. Obvezatnih uputa broj L-IV)

PRVI KRUG GLASOVANJA – 15. svibnja 2017. godine – krajnji rok do kojeg se može podnijeti zahtjev za promatranje izbora i popis promatrača nadležnom županijskom izbornom povjerenstvu.

DRUGI KRUG GLASOVANJA

Obavještavamo političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidata koji sudjeluju u drugom krugu glasovanja, birače koji su predložili kandidate koji sudjeluju u drugom krugu glasovanja, odnosno kandidat birača koji sudjeluje u drugom krugu glasovanja i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj kao udruge koje djeluju na području neovisnog promatranja izbornih postupaka, odnosno promicanja ljudskih i građanskih prava, a koje nisu podnijele zahtjev za promatranje izbora u prvom krugu glasovanja, da navedeni zahtjev za promatranje izbora kao i popis promatrača mogu podnijeti najkasnije 5 dana prije održavanja drugog kruga glasovanja i to Županijskom izbornom povjerenstvu Šibensko-kninske županije, a sve kako bi im se dozvolilo promatranje drugog kruga glasovanja.

U slučaju prijavljivanja više od 20 promatrača u pojedinoj jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, omogućit će im se sastavljanje popisa promatrača putem elektroničke aplikacije na isti način kako je navedeno u Tehničkoj uputi vezano uz unos promatrača na lokalnim izborima 2017. putem elektroničke aplikacije.

PRISTUPAČNOST