Proračun Općine Tribunj

Proračun, dokumenti, objave i odluke
Proračun Općine Tribunj za 2021. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Nacrt prijedloga plana proračuna Općine Tribunj za 2021. godinu File size: 27 KB Downloads: 15

Proračun Općine Tribunj za 2020. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Bilješke za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. File size: 120 KB Downloads: 7 Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020. godine File size: 59 KB Downloads: 10 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2020, File size:…

Proračun Općine Tribunj za 2019. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Godisnji izvjestaj o izvršenju proračuna Općine Tribunj za 2019. godinu File size: 1 MB Downloads: 51 Bilješke za razdoblje od 01.SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. File size: 148 KB Downloads: 44 Potvrda o preuzetom financijskom izvjestaju od 01.sijecnja do 31. prosinca 2019.g. File size: 77 KB Downloads: 136 Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika…

Proračun Općine Tribunj za 2018. godinu
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 01-12-2018 File size: 992 KB Downloads: 60 I Izmjene plana proračuna za 2018 g sa projekcijama za 2019.g. i 2020.g. File size: 866 KB Downloads: 44 I Izmjena Plana razvojnih programa 2018-2020 File size: 165 KB Downloads: 38 Prijedlog I Izmjene Plana razvojnih programa 2018-2020 File size: 165…

Proračun Općine Tribunj za 2017. godinu
300 173 Općina Tribunj

Proračun Općine Tribunj za 2017. godinu. Dokumenti Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01. do 30.09.2017. File size: 941 KB Downloads: 41 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine za razdoblje od 01. siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. File size: 6 MB Downloads: 114 Objašnjenje Plana Proračuna Općine Tribunj za 2017. godinu…

Proračun Općine Tribunj za 2016. godinu
300 173 Općina Tribunj

Proračun Općine Tribunj za 2016. godinu. Dokumenti Polugodisnji izvjestaj 2016._2 File size: 1 MB Downloads: 35 Polugodisnji izvjestaj 2016._1 File size: 1 MB Downloads: 46 FINA 01-09-16-22 File size: 1 MB Downloads: 41 Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korinika za razdoblje 01.01.-31.12.2016. - razina 23 File size: 398 KB Downloads: 44 Izvjestaj razvojnih programa za…

Proračun općine Tribunj 2015. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Plan Proracuna za 2015. godinu 2 File size: 15 KB Downloads: 34 Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Tribunj za 2015. godinu File size: 438 KB Downloads: 40 Plan Proracuna za 2015. godinu 1 File size: 20 KB Downloads: 44 Plan Proracuna za 2015. godinu 3 File size: 36 KB Downloads: 33 Plan Proracuna…

Proračun općine Tribunj 2014. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti I. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2014 godinu 2 File size: 37 KB Downloads: 39 Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu File size: 1 MB Downloads: 40 Projekcije Proračuna za 2014., 2015., 2016. File size: 18 KB Downloads: 37 Proračun 2014. posebni dio File size: 81 KB Downloads: 34 I.…

Proračun općine Tribunj 2013. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2015.-31.12.2015._Općina_Tribunj File size: 1 MB Downloads: 55 II. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2013. posebni dio File size: 50 KB Downloads: 36 Plan proračuna za 2013. posebni dio File size: 41 KB Downloads: 49 II. Izmjene i dopune plana Proračuna za 2013. opći dio…

Proračun općine Tribunj 2012. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Plan proracuna 2012 posebni dio File size: 29 KB Downloads: 31 Plan izvršenja programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Tribunj za 2012. godinu File size: 37 KB Downloads: 35 Plan proračuna 2012. opći 1 File size: 21 KB Downloads: 34 Rebalans proračuna 2012. opći dio 1 File size: 23 KB Downloads: 47 Plan…

Proračun općine Tribunj 2011. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti Sufinanciranje programa javnih potreba u drustvenim djelatnostima Opcine Tribunj za 2011. godinu File size: 36 KB Downloads: 33 Prijedlog godisnjeg obracuna proracuna Opcine Tribunj za 2011. godinu File size: 1 MB Downloads: 34

Proračun općine Tribunj 2007. – 2010. godina
300 173 Općina Tribunj

Dokumenti PRORACUN 2007-2011 File size: 58 KB Downloads: 43