Prostorni plan Općine Tribunj

300 173 Općina Tribunj

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 32. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine donijelo Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 10/16.

Općinsko vijeće Općine Tribunj je na svojoj 16. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Tribunj. Odluka je objavljena u “Službenom glasniku Općine Tribunj”, broj 22/22, a stupila je na snagu dana 4. siječnja 2023. godine.

Među priloženim dokumentima možete pronaći sve podatke o namjeni površina i uvjetima gradnje na području Općine Tribunj kao i ostale detalje iz Prostornog plana uređenja Općine Tribunj.

Dokumenti

PRISTUPAČNOST