Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti

300 173 Općina Tribunj
   REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TRIBUNJ
  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 361-02/18-20/1
URBROJ: 2182/20-04-18-1
Tribunj, 27. rujna 2018.
SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Predmet: Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju
Poštovani,
Obavještavamo Vas da javni naručitelj Općina Tribunj planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji šetnice javne namjene Luna-Zamalin u Tribunju.
Sukladno odredbi članka 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave javni naručitelj u pravilu provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi s  predmetnom nabavom.
Ovim putem javni naručitelj Općina Tribunj stavlja na prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima nacrt dokumentacije o nabavi i nacrt troškovnika.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će do dana 8. listopada 2018. godine.
Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr
Po isteku navedenog roka, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće i objaviti ga na svojim internetskim stranicama.
Privitak:
– nacrt dokumentacije o nabavi,
– nacrt troškovnika.

PRISTUPAČNOST