Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Pravna osnova za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za razdoblje od 2024. do 2028. godine je članak 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” broj 83/23)  kojim je  propisano da  je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, dužno izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, a isti donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

 

Savjetovanje traje od 31. listopada 2023. godine do 30. studenoga 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaši prijedlozi, primjedbe i sugestije.

 

PRISTUPAČNOST