SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA ETIČKOG KODEKSA NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U OPĆINI TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 11. travnja 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 10. svibnja 2022. godine.

Prijedlogom Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Tribunj i članova radnih tijela Općinskog vijeća, način praćenja primjene Etičkog kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Etičkog kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa.

Svrha je Etičkog kodeksa jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća, promicanje etičnog ponašanja i vrijednosti koje se zasnivaju na temeljnim društvenim vrijednostima i široko prihvaćenim dobrim običajima te jačanje povjerenja građana u nositelje vlasti na lokalnoj razini.

Cilj je Etičkog kodeksa uspostava primjerene razine odgovornog ponašanja, korektnog odnosa i kulture dijaloga u obnašanju javne dužnosti, s naglaskom na savjesnost, časnost, poštenje, nepristranost, objektivnost i odgovornost u obavljanju dužnosti članova Općinskog vijeća i članova radnih tijela Općinskog vijeća.

Savjetovanje traje od 11. travnja 2022. godine do 10. svibnja 2022. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Tribunj, te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na donošenje.

PRISTUPAČNOST