Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu.

Prijedlogom Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za 2024. godinu utvrđuju se kratkoročni ciljevi, smjernice i provedbene mjere upravljanja pojedinim oblikom imovine u vlasništvu Općine u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj za razdoblje od 2022. do 2028. godine, kako bi se pronašla optimalna rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu, čuvati interese Općine i generirao gospodarski rast u cilju osiguranja kontrole, javnog interesa i pravičnog raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Tribunj.

Savjetovanje traje od 13. studenoga 2023. godine do 28. studenoga 2023. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe, prijedlozi i sugestije.

PRISTUPAČNOST