SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE TRIBUNJ ZA 2022. GODINU

300 173 Općina Tribunj

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 14. ožujka 2022. godine, objavljuje se Nacrt prijedloga I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 29. ožujka 2022. godine.

Prijedlogom I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu utvrđuje se sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Općine Tribunj i mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.

Savjetovanje traje od 14. ožujka 2022. godine do 29. ožujka 2022. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Tribunj za 2022. godinu te dostaviti Općinskom načelniku Općine Tribunj na donošenje.

PRISTUPAČNOST