SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA KODEKSA PONAŠANJA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TRIBUNJ

300 173 Općina Tribunj

Općina Tribunj otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Prijedloga Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj te poziva zainteresiranu javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 15. studenoga 2022. godine.

Prijedlogom Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj uređuje se sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju dužnosti članova Općinskog vijeća Općine Tribunj, način praćenja primjene Kodeksa, tijela koja odlučuju o povredama Kodeksa te druga pitanja od značaja za sprječavanje sukoba interesa i provedbu Kodeksa.

Savjetovanje traje od 31. listopada 2022. godine do 15. studenoga 2022. godine, do kada će se zaprimati Vaše primjedbe.

Prihvaćene primjedbe unijet će se u novi prijedlog Kodeksa ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Tribunj te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na donošenje.

PRISTUPAČNOST