Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu

300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 7. prosinca 2022. godine, objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 22. prosinca 2022. godine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu je članak 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Savjetovanje traje od 7. prosinca 2022. godine do zaključno 22. prosinca 2022. godine. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr ili na adresu Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, Zamalin 22, 22212 Tribunj.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Tribunj za 2023. godinu te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na usvajanje.

PRISTUPAČNOST