Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu

300 173 Općina Tribunj

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću („Narodne novine“, broj 140/09), a u svrhu informiranja javnosti dana 22. listopada 2021. godine, objavljuje se Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu, te se poziva zainteresirana javnost za dostavu svojih mišljenja i prijedloga zaključno do 7. studenoga 2021. godine.

Pravna osnova za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu je članak 132. Zakona o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) prema kojem predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice, može odlukom za određene vrste građevina, na određenim područjima, odrediti razdoblje iduće kalendarske godine i vrijeme u kojemu se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se ne odnosi na građevine, odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti i na građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Prijedlogom Odluke se predlaže da se na području Općine Tribunj zabrani izvođenje radova u vremenu od 15. lipnja 2022. do 15. rujna 2022. godine u vremenu od 0:00 do 24:00 sata.

Nadzor nad provedbom Odluke provodi komunalno redarstvo sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (“Narodne novine”, broj 153/13).

Savjetovanje traje od 22. listopada 2021. godine do zaključno 7. studenoga 2021. godine. Popunjeni obrazac potrebno je dostaviti na adresu elektronske pošte: davorka.brajkovic@tribunj.hr ili na adresu Općina Tribunj, Jedinstveni upravni odjel, Zamalin 22, 22212 Tribunj.

Prihvaćeni prijedlozi, primjedbe i sugestije unijet će se u konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Tribunj za 2022. godinu te dostaviti Općinskom vijeću Općine Tribunj na usvajanje.

PRISTUPAČNOST